Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  • Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy za wyjątkiem realizacji godzin dydaktycznych
  • Dyrektor szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów
  • Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną
  • Dyrektor szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw
  • Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2016 23:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Matuszyk
Ilość wyświetleń: 649
19 października 2016 23:38 (Irena Matuszyk) - Zmiana treści zakładki.
19 października 2016 23:37 (Irena Matuszyk) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->::Dziennik elektroniczny::WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->::Dziennik elektroniczny::