Stanowiska

Dyrektor szkoły

Informacje

Dyrektor szkoły - Lilla Błaszczyk

Nauczyciel języka polskiego,plastyki, bibliotekarz

Nauczyciel matematyki

Informacje

Nauczyciel matematyki - Aneta Tylak

Nauczyciel matematyki

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Informacje

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - Dorota Ewa Supeł

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Nauczyciel muzyki

Informacje

Nauczyciel muzyki - Elżbieta Klimczak

Nauczyciel muzyki

Nauczyciel religii/wychowania do życia w rodzinie/szachy

Informacje

Nauczyciel religii/wychowania do życia w rodzinie/szachy - Ewa Gabryszewska-Nogaj

Nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie

Pracownik obsługi - woźna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Informacje

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - Halina Mazurek

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Nauczyciel techniki, biologii

Informacje

Nauczyciel techniki, biologii - Irena Matuszyk

Nauczyciel przyrody, biologii, zajęć technicznych i informatycznych

Pracownik obsługi - woźna

Pedagog szkolny

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Informacje

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - Małgorzata Stępniak

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta

Informacje

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta - Paulina Białek

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

nauczyciel języka polskiego/historii

Informacje

nauczyciel języka polskiego/historii - Renata Maciejewska

Nauczyciel języka polskiego i historii

nauczyciel wychowania fizycznego/piłka nożna/szachy

Informacje

nauczyciel wychowania fizycznego/piłka nożna/szachy - Zbigniew Stępniak

Nauczyciel wychowania fizycznego

Pracownik obsługi - woźna

Informacje

Pracownik obsługi - woźna - Danuta Gromiec

Pracownik obsługi - woźna

Nauczyciel języka polskiego, informatyki, bibliotekarz, terapeuta

Informacje

Nauczyciel języka polskiego, informatyki, bibliotekarz, terapeuta - Małgorzata Stróżyk-Łojewska

Nauczyciel języka polskiego

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Nauczyciel języka angielskiego, rosyjskiego, szachy

Informacje

Nauczyciel języka angielskiego, rosyjskiego, szachy - Agnieszka Włostowska

Nauczyciel języka angielskiego, rosyjskiego, szachy

Sekretarka

Informacje

Sekretarka - Anna Toczek

Sekretarka

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, historii i wos

Informacje

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, historii i wos - Monika Kamińska

Pracownik obsługi - Misja Przedszkolak

pomoc nauczyciela/pracownik obsługi

nauczyciel przyrody

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel plastyki/zajęć kreatywnych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2016 22:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Matuszyk
Ilość wyświetleń: 805
26 sierpnia 2019 22:22 (Lilla Błaszczyk) - Usunięcie stanowiska: pomoc nauczyciel/pracownik obsługi.
26 sierpnia 2019 22:22 (Lilla Błaszczyk) - Usunięcie stanowiska: nauczyciel edb.
26 sierpnia 2019 22:22 (Lilla Błaszczyk) - Usunięcie stanowiska: Pracownik obsługi.
Zatrzymaj banner przewijany
WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->::Dziennik elektroniczny::WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->::Dziennik elektroniczny::