Szkoła Podstawowa w Pukininie

Stanowiska

Lilla Błaszczyk

Dyrektor szkoły

Nauczyciel języka polskiego,plastyki, bibliotekarz

Aneta Tylak

Nauczyciel matematyki

Nauczyciel matematyki

Dorota Ewa Supeł

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Elżbieta Klimczak

Nauczyciel muzyki

Nauczyciel muzyki

Ewa Gabryszewska-Nogaj

Nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

Nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie

Ewa Kurek

Pracownik obsługi - woźna

Halina Mazurek

Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Irena Matuszyk

Nauczyciel

Nauczyciel przyrody, zajęć technicznych i informatycznych

Jagoda Anna Ogińska

Nauczyciel

Zajęcia taneczne, wychowanie fizyczne

Karolina Wolska

Pracownik obsługi - woźna

Justyna Goleń

Pedagog szkolny

Małgorzata Stępniak

Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Paulina Białek

Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Renata Maciejewska

Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego i historii

Zbigniew Stępniak

Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Adam Stępień

nauczyciel języka angielskiego

Danuta Gromiec

Pracownik obsługi - woźna

Ewa Irla

Nauczyciel

Magdalena Jacak

Nauczyciel

Anna Toczek

Sekretarka

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2016 22:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Matuszyk
Ilość wyświetleń: 270
10 stycznia 2018 00:22 (Irena Matuszyk) - Dodanie stanowiska: Sekretarka.
10 stycznia 2018 00:21 (Irena Matuszyk) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.
10 stycznia 2018 00:02 (Irena Matuszyk) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.
Realizacja: Superszkolna.pl