Szkoła Podstawowa w Pukininie

Stanowiska

Lilla Błaszczyk

Dyrektor szkoły

Nauczyciel języka polskiego,plastyki, bibliotekarz

Aneta Tylak

Nauczyciel matematyki

Nauczyciel matematyki

Dorota Ewa Supeł

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Elżbieta Klimczak

Nauczyciel muzyki

Nauczyciel muzyki

Ewa Gabryszewska-Nogaj

Nauczyciel religii/wychowania do życia w rodzinie/szachy

Nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie

Ewa Kurek

Pracownik obsługi - woźna

Halina Mazurek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Irena Matuszyk

Nauczyciel techniki, biologii

Nauczyciel przyrody, biologii, zajęć technicznych i informatycznych

Karolina Wolska

Pracownik obsługi - woźna

Justyna Goleń

Pedagog szkolny

Małgorzata Stępniak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Paulina Białek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Renata Maciejewska

nauczyciel języka polskiego/historii

Nauczyciel języka polskiego i historii

Zbigniew Stępniak

nauczyciel wychowania fizycznego/piłka nożna/szachy

Nauczyciel wychowania fizycznego

Danuta Gromiec

Pracownik obsługi - woźna

Pracownik obsługi - woźna

Ewa Irla

Nauczyciel geografii

Nauczyciel geografii

Katarzyna Węglewska

Nauczyciel chemii

Nauczyciel chemii

Małgorzata Stróżyk-Łojewska

Nauczyciel języka polskiego, informatyki, bibliotekarz, terapeuta

Nauczyciel języka polskiego

Małgorzata Kacprzak

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Magdalena Jacak

Nauczyciel fizyki

Nauczyciel fizyki

Agnieszka Włostowska

Nauczyciel języka angielskiego, rosyjskiego, szachy

Nauczyciel języka angielskiego, rosyjskiego, szachy

Anna Toczek

Sekretarka

Sekretarka

Monika Kamińska

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, historii i wos

Pracownik obsługi - Misja Przedszkolak

Paweł Stefaniak

Pracownik obsługi

Pracownik gospodarczy

Barbara Grochowalska

pomoc nauczyciela/pracownik obsługi

Bartłomiej Gaczkowski

nauczyciel przyrody

Katarzyna Kowalska

nauczyciel wychowania fizycznego

Kinga Kaźmierczak

nauczyciel języka angielskiego

Piotr Kowalski

nauczyciel języka polskiego

Paweł Pacholec

nauczyciel plastyki/zajęć kreatywnych

Katarzyna Stępień

nauczyciel edb

Sylwia Białek

pomoc nauczyciel/pracownik obsługi

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2016 22:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Matuszyk
Ilość wyświetleń: 646
13 lutego 2019 21:14 (Lilla Błaszczyk) - Dodanie stanowiska: pomoc nauczyciel/pracownik obsługi.
13 lutego 2019 21:13 (Lilla Błaszczyk) - Zmiana danych stanowiska: nauczyciel języka polskiego/historii.
13 lutego 2019 21:12 (Lilla Błaszczyk) - Zmiana danych stanowiska: Nauczyciel religii/wychowania do życia w rodzinie/szachy.
Realizacja: Superszkolna.pl